Phân bón lá DT9 - Siêu Lớn Trái Mít

Phân bón lá DT9 – Siêu Lớn Trái Mít

Phân bón lá DT9 – Siêu Lớn Trái Mít là sản phẩm phân bón lá do Công ty Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành sản xuất. Với công dụng:

  • Chống nứt trái; Thối trái do thiếu canxi
  • Lớn trái, nở gai, múi to
  • Hạn chế xơ đen, sượng múi.

QUY CÁCH:

  • Chai 1 lít