Phân bón lá DT7 - Siêu Vọt Hoa Điều

Phân bón lá DT7 – Siêu Vọt Hoa Điều

Phân bón lá DT7 – Siêu Vọt Hoa Điều được sản xuất bởi Công ty TNHH Đức Thành. Có công dụng tuyệt vời giúp:

  • Tạo mầm hoa, vọt hoa mạnh
  • Ra hoa đồng loạt, chống rụng hoa
  • Hạn chế đen hoa, sương muối

QUY CÁCH:

  • Chai 500ml
  • Chai 1 Lít