Phân bón lá DT11 - Siêu Lân Đỏ

Phân bón lá DT11 – Siêu Lân Đỏ

Phân bón lá DT11 – Siêu Lân Đỏ được sản xuất bởi Công ty TNHH Đức Thành.

  • Cây con ra rễ, bung đọt non.
  • Trái lớn nhanh, chống rụng trái, ngừa thối trái, nứt trái.
  • Ra rễ mạnh, ra đọt non, phục hồi cây.
  • Sử dụng từ giai đoạn cây con cho đến thu hoạch để giúp cây ra rễ, lớn nhanh, cho trái nhiều, trái to, bóng đẹp.
  • Đòng to, trổ đều đồng loạt, chống nghẹn đòng, bông lúa dài, hạt chắc, chín chắc tới cậy, tăng năng suất và phẩm chất hạt gạo

QUY CÁCH:

  • Chai 500ml