Phân bón lá DT11 - Đâm Chồi, Đẻ Nhánh, Nở Bụi

Phân bón lá DT11 – Đâm Chồi, Đẻ Nhánh, Nở Bụi

Phân bón lá DT11 – Đâm chồi, Đẻ nhánh, Nở bụi do Công ty Đức Thành sản xuất, với công dụng:

  • Kích thích ra rễ mạnh.
  • Đẻ nhánh tối đa.
  • Đâm chồi hữu hiệu.
  • Nở bụi to khoẻ.
  • Bộ lá thẳng đứng – xanh dày.
  • Thân lúa cứng chắc – chống đỗ ngã

QUY CÁCH:

  • Chai 500ml