Phân bón lá DT11 - YES 2 - 18L

Phân bón lá DT11 – YES 2 – 18L

Phân bón lá DT11 – YES 2 được sản xuất bởi Công ty TNHH Đức Thành. Với công dụng tuyệt vời giúp:

Dưỡng hoa và trái non

Nuôi trái lớn nhanh

  • Giúp trái “phì nhanh”, mát trái, hạn chế rụng trái
  • Nuôi trái lớn nhanh, phát triển đồng đều, chắc nặng, thơm ngọt

QUY CÁCH:

  • Xô 18 Lít