Phân bón lá DT9 - Vua Vào Gạo

Phân bón lá DT9 – Vua Vào Gạo

Phân bón lá DT9 – Vua Vào Gạo được sản xuất bởi Công ty TNHH Đức Thành. Với các công dụng như:

  • Giúp lúa cứng cây, cứng lá, chống đỗ ngã, hạn chế sâu bệnh hại.
  • Tăng tuổi thọ lá đòng, xanh lá đòng.
  • Trổ thoát, trổ đồng loạt,
  • Vô gạo cực nhanh, chín chắc tới cậy.
  • Hạt to, sáng, chắc hạt, nặng ký.

QUY CÁCH:

  • Chai 500ml