Phân bón lá DT5 - Ra Hoa Cực Mạnh Xoài, Cam

Phân bón lá DT5 – Ra Hoa Cực Mạnh Xoài, Cam

Phân bón lá DT5 – Ra Hoa Cực Mạnh Xoài, Cam được sản xuất bởi Công ty TNHH Đức Thành. Có các công dụng:

  • Chuyên dùng ra hoa, xử lý ra hoa nghịch mùa
  • Ra hoa đồng loạt, đậu trái nhiều.
  • Hạn chế khô bông, đen bông, rụng trái non
  • Kích bông, chống chai đầu đọt, vuốt bông

QUY CÁCH:

  • Gói 400gr