Phân bón lá DT9 - Canxi Bo Gold

Phân bón lá DT9 – Canxi Bo Gold

Phân bón lá DT9 – Canxi Bo Gold được sản xuất bởi Công ty TNHH Đức Thành.

CÔNG DỤNG:  BÔNG ĐỀU – TRÁI LỚN

  • Tạo nhiều túi phấn, hạt phấn khoẻ, hoa khoẻ, thụ phấn đều, đậu trái nhiều
  • Chống rụng hoa và trái non. Trái lớn nhanh, không bị móp méo.
  • Kháng bệnh, chống chịu tốt với các yếu tố môi trương bất lợi

QUY CÁCH:

  • Chai 500ml