Phân bón lá DT BoBo - BO CANXI - 100gr

Phân bón lá DT BoBo – BO CANXI – 100gr

Phân bón lá DT BoBo – BO CANXI được sản xuất bởi Công ty TNHH Đức Thành.

Dinh dưỡng thích hợp cho thời kỳ cây con, cây phát triển cành nhánh mạnh và đặc biệt bổ sung cho giai đoạn dưỡng trái đang phát triển.

QUY CÁCH:

  • Gói 100gr