Phân bón lá DT2 - Phục hồi dinh dưỡng

Phân bón lá DT2 – Phục hồi dinh dưỡng

Phân bón lá DT2 – Phục hồi dinh dưỡng được sản xuất bởi Công ty Đức Thành. Với những công dụng giúp:

Cây lấy lại sức sau thu hoạch, chống vàng, rụng lá non.

  • Phục hồi dinh dưỡng
  • Kích thích nở hoa đồng loạt, ngưng rụng trái non
  • Giúp quả, thân, củ phát triển mạnh

QUY CÁCH:

  • Hủ 400gr