Phân bón lá DT BoBo - BO CANXI - 250gr

Phân bón lá DT BoBo – BO CANXI – 250gr

Phân bón lá DT BoBo – BO CANXI được sản xuất bởi Công ty TNHH Đức Thành.

  • Tăng cường phát triển thân, cành, lá, hoa
  • Hoa khoẻ, phấn nhiều, thụ phấn đều, đậu trái nhiều
  • Trái lớn nhanh, tròn đều, ngăn nứt trái, méo trái

QUY CÁCH:

  • Gói 250gr