Phân bón lá DT10 - Ra Rễ Cực Mạnh Cây Ăn Trái - 500ml

Phân bón lá DT10 – Ra Rễ Cực Mạnh Cây Ăn Trái – 500ml

Phân bón lá DT10 – Ra Rễ Cực Mạnh Cây Ăn Trái được sản xuất bởi Công ty TNHH Đức Thành. Với các công dụng:

  • Kích thích hệ rễ, thân, cành, lá, phát triển
  • Phục hồi rễ sau khi ngập úng, phục hồi dinh dưỡng sau thu hoạch
  • Tăng độ phì nhiêu bền vững
  • Nuôi dưỡng hoa và trái non

QUY CÁCH:

  • Chai 500ml