Phân bón lá DT11 - Dưỡng hoa, mát bông, tăng đậu trái xoài

Phân bón lá DT11 – Dưỡng hoa, mát bông, tăng đậu trái xoài

Phân bón lá DT11 – Dưỡng hoa, mát bông, tăng đậu trái xoài do công ty Đức Thành sản xuất.

Cung cấp dưỡng chất đa, vi lượng thích hợp cho các giai đoạn phát triển thân, cành, lá cứng cáp, khoẻ mạnh, tác dụng dưỡng hoa và trái non

QUY CÁCH:

  • Chai 500ml