Phân bón lá DT5 - Tạo Mầm Hoa

Phân bón lá DT5 – Tạo Mầm Hoa

Phân bón lá DT5 – Tạo Mầm Hoa được sản xuất bởi Công ty TNHH Đức Thành.

TẠO NHIỀU MẦM HOA – BUNG HOA CỰC MẠNH

  • Phân hoá mầm hoa cực mạnh
  • Phát triển mạnh hệ rễ
  • Giải độc cho cây

Công ty TNHH Đức Thành bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp từ năm 1989 tại Tây Ninh. Hiện nay, Đức Thành đang hoạt động trong các lĩnh vực: sản xuất & phân phối phân bón hoá học, phân hữu cơ, thuốc BVTV. Ngoài ra, Đức Thành còn hỗ trợ bà con nông dân địa phương thông qua hình thức bao tiêu* lúa, sản xuất & phân phối gạo. Giúp nâng cao năng suất cây trồng, chất lượng & giá trị nông sản Tây Ninh.

QUY CÁCH:

  • Hủ 400gr