Phân bón lá DT11 - Đòng to, Trổ rộ, Bông dài

Phân bón lá DT11 – Đòng to, Trổ rộ, Bông dài

Phân bón lá DT11 – Đòng to, Trổ rộ, Bông dài được sản xuất bởi Công ty TNHH Đức Thành. Với các công dụng:

  • Đòng to – mập – khoẻ
  • Lá đòng thẳng đứng.
  • Xanh dày – bóng mượt.
  • Trổ thoát – trổ rộ
  • Thụ phấn đồng loạt
  • Bông dài – nhiều hạt

QUY CÁCH:

  • Chai 500ml