Phân bón lá DT6 - Lớn Trái Mãng Cầu 250gr

Phân bón lá DT6 – Lớn Trái Mãng Cầu 250gr

Phân bón lá DT6 – Lớn Trái Mãng Cầu do công ty Đức Thành sản xuất. Cung cấp dinh dưỡng đa, trung, vi lượng thích hợp cho thời kỳ hình thành sản lượng và chất lượng nông sản.

  • Tăng khả năng vận chuyển dinh dưỡng về các bộ phận dự trữ như hạt, quả, củ.
  • Giúp cây luôn cứng cáp, khoẻ mạnh. Tạo khả năng kích kháng ngăn ngừa bệnh hại và các yếu tố bất lợi của môi trường.
  • Tăng chất lượng nông sản rõ rệt, đẹp màu, thơm ngọt.

QUY CÁCH:

  • Gói 250gr