Thuốc trừ bệnh UPPER 400SC - Tổng Hợp

Thuốc trừ bệnh UPPER 400SC – Tổng Hợp

Thuốc trừ bệnh UPPER 400SC – Tổng Hợp có tính lưu dẫn, thấm sâu vào trong cây, giúp tiêu diệt các tế bào nấm bệnh cũng như các bào tử nấm bệnh triệt để nhất.

UPPER 400SC – Trên cả tuyệt vời!

  • Đặc tính mát, tẩy sạch nấm bệnh, đẹp màu sáng trái

QUY CÁCH:

  • Chai 240ml, 100ml