Thuốc trừ bệnh ORI 150SC - Cao Su

Thuốc trừ bệnh ORI 150SC – Cao Su

Thuốc trừ bệnh ORI 150SC do công ty Đức Thành sản xuất. Với 2 hoạt chất Azoxystrobin Hexaconazole có tác động tiếp xúc, lưu dẫn, thấm sâu nhanh, chuyển vị mạnh giúp phòng trừ các nấm gây bệnh như:

  • Thán thư, thối nhũn, thối trái, đốm lá, ghẻ nhám
  • Nấm hồng, thán thư, gỉ sắt
  • Đạo ôn, khô vằn, vàng lá, lem lép hạt trên lúa.

QUY CÁCH:

  • Chai 250ml