Thuốc trừ bệnh VILLA - FUJI 100SL

Thuốc trừ bệnh VILLA – FUJI 100SL

VILLA – FUJI 100SL: Là chế phẩm sinh học do công ty Đức Thành sản xuất. Phòng trừ bệnh:

  • Khô vằn cho lúa, ngô, gừng.
  • Lỡ cổ rễ, héo rũ, thối gốc cho rau, dưa, đậu,…
  • Bệnh nấm hồng cao su, cà phêm cây ăn quả

QUY CÁCH:

  • Chai 250ml