Thuốc trừ bệnh UPPER 400SC - Sạch Bệnh

Thuốc trừ bệnh UPPER 400SC – Sạch Bệnh

Thuốc trừ bệnh UPPER 400SC – Sạch Bệnh có tính lưu dẫn, thấm sâu vào trong cây, giúp tiêu diệt các tế bào nấm bệnh cũng như các bào tử nấm bệnh triệt để nhất.

UPPER 400SC – Trên cả tuyệt vời!

  • Đặc tính mát, tẩy sạch nấm bệnh, đẹp màu sáng trái
  • Hạt lúa nặng, năng suất cao vượt trội.
  • Phòng trừ bệnh đạo ôn, khô vằn trên lúa
  • Đặc trị lem lép hạt
  • Giúp giữ xanh lá đòng, hạt vàng sáng bóng

QUY CÁCH:

  • Chai 240ml
  • Gói 20ml