Thuốc điều hoà sinh trưởng LEPHON 40SL

Thuốc điều hoà sinh trưởng LEPHON 40SL

Thuốc điều hoà sinh trưởng LEPHON 40SL do công ty Đức Thành sản xuất, sản phẩm tuyệt vời giúp kích tạo mủ cao su:

  • Thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng giúp tăng khả năng sinh trưởng, có khả năng nội hấp, thấm sâu mạnh vào mô cây.
  • Kích thích cao su ra mủ nhiều hơn, tăng độ mủ.
  • Giúp cao su nhanh tái tạo mủ, ngăn ngừa khô mặt cạo.
  • Tăng năng suất và chất lượng mủ cao su.

QUY CÁCH:

  • Hủ 500gr