Thuốc trừ sâu dưỡng cây AMINO 15SL

Thuốc trừ sâu dưỡng cây AMINO 15SL

AMINO 15SL là hợp chất đạm hữu cơ được nghiên cứu với công thức đặc biệt với 22 loại Amino Acids, giúp tạo môi trường sinh sống cho các loại vi nấm phát triển để hạn chế các dịch hại trên cây trồng.

Kết hợp sử dụng với Thuốc trừ sâu vi sinh Trắng Xanh WP để đạt hiệu quả phòng trừ tối ưu.

  • Tăng hương vị chất lượng nông sản, giúp trái ngọt, thơm, giàu dinh dưỡng.
  • Tăng 30% khả năng quang hợp cho cây trồng.
  • Tăng khả năng chống chịu thời tiết, tăng năng suất, chất lượng cây trồng.
  • Dinh dưỡng hữu cơ an toàn cho cây trồng, con người, vật nuôi và môi trường.

QUY CÁCH:

  • Chai 500ml