Thuốc trừ sâu PROCHESS 250WP

Thuốc trừ sâu PROCHESS 250WP

PROCHESS 250WP là thuốc trừ sâu có tác động tiếp xúc, vị độc và nội hấp mạnh.

PROCHESS 250WP có tác dụng phổ rộng, phòng trừ được nhiều loại sâu miệng nhai và côn trùng chích hút trên nhiều loại cây trồng.

QUY CÁCH:

  • Gói 100gr