Thuốc trừ sâu DT ABA 60.5EC

Thuốc trừ sâu DT ABA 60.5EC

Thuốc trừ sâu DT ABA 60.5EC là thuốc trừ sâu sinh học, với hoạt chất Abamectin benzoate chuyên diệt trừ bọ trĩ trên lúa.

  • Tác động tiếp xúc, vị độc
  • Tốc độ thấm sâu nhanh vào mô cây nên ít bị rửa trôi
  • Hiệu lực diệt sâu

QUY CÁCH:

  • Chai 100ml, 240ml, 480ml