Thuốc trừ sâu BETADAN 95WP

Thuốc trừ sâu BETADAN 95WP

Thuốc trừ sâu BETADAN 95WP là thuốc trừ sâu cho hiệu lực mạnh, kéo dài.

  • Hoạt chất tiên tiến có nồng độ cực mạnh Cartap Hydrochloride (95% SP)
  • Thuốc có cơ chế tác động xông hơi, lưu dẫn.
  • Gây vị độc trực tiếp đến những họ sâu đục thân trú ngụ trong lá và thân cây.

QUY CÁCH:

  • Gói 100gr