Thuốc trừ sâu Betadan 95WP • Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành

Thuốc trừ sâu Betadan 95WP

Thuốc trừ sâu Betadan 95WP là thuốc trừ sâu cho hiệu lực mạnh, kéo dài. Thuốc trừ sâu Betadan 95WP giúp ngăn chặn và phòng trừ hiệu quả được nhiều loại côn trùng, sâu tấn công gây hại trên cây trồng của bà con nông dân.