Thuốc trừ sâu TRẮNG XANH WP

Thuốc trừ sâu TRẮNG XANH WP

Thuốc trừ sâu TRẮNG XANH WP tác động bằng cơ chế vi nấm ký sinh, hút dinh dưỡng trực tiếp từ cơ thể côn trùng và sâu rầy gây hại, gây chết trực tiếp và có khả năng lan truyền, tấn công dịch hại trên diện rộng.

  • Sản phẩm có hiệu quả tốt nhất khi kết hợp cùng AMINO 15SL
  • Theo tiêu chí 3 AN

(1) An toàn nông sản xuất khẩu.

(2) An toàn cho người sử dụng.

(3) An toàn cho người tiêu dùng.

QUY CÁCH:

  • Gói 1kg