Thuốc trừ sâu DT EMA 40EC

Thuốc trừ sâu DT EMA 40EC

Thuốc trừ sâu EMA 40EC có hoạt chất tiên tiến, hiệu lực mạnh kéo dài.

  • Là thuốc trừ sâu sinh học có tác động tiếp xúc, vị độc
  • Tốc độ thấm sâu nhanh vào mô cây nên ít bị rửa trôi
  • Hiệu lực diệt sâu

QUY CÁCH:

  • Chai 100ml, 240ml, 480ml