Phân bón lá DT7 - Ra Hoa Cực Mạnh

Phân bón lá DT7 – Ra Hoa Cực Mạnh

Phân bón lá DT7 – Ra Hoa Cực Mạnh do công ty Đức Thành sản xuất.

  • Cung cấp dinh dưỡng đa, trung, vi lượng.
  • Bổ sung Auxin kích thích cây trồng phát triển mạnh trong thời kỳ ra hoa.
  • Tăng ra hoa, dưỡng hoa và chống rụng hoa

QUY CÁCH:

  • Chai 500ml