Phân bón lá DT6 - Lớn Trái Mãng Cầu - 450gr

Phân bón lá DT6 – Lớn Trái Mãng Cầu – 450gr

Phân bón lá DT6 – Lớn Trái Mãng Cầu – 450gr do công ty Đức Thành sản xuất. Sản phẩm tốt nhất cho mãng cầu chuyên giúp lớn trái mãng cầu.

Với hàm lượng Kali cao dễ tiêugiúp cây trồng hấp thu hoàn toàn.

QUY CÁCH:

  • Gói 450gr