Thuốc trừ cỏ XINRON 800WG

Thuốc trừ cỏ XINRON 800WG

Thuốc trừ cỏ XINRON 800WG do công ty phân bón và thuốc BVTV Đức Thành sản xuất và phân phối:

  • Thuốc trừ cỏ XINRON 800WG là thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm và hậu nảy mầm sớm
  • Tác dụng nội hấp và chọn lọc trên cỏ lá rộng và lá hẹp trên ruộng mía như: cỏ mần trầu, cỏ túc, cỏ ống, cỏ chân gà, dền gai, rau sam, cỏ mắc cỡ
  • An toàn cho cây trồng
  • Đặc biệt: dạng cốm, tan hoàn toàn.