Thuốc trừ cỏ GLUFOSAT 200SL Siêu cao cấp

Thuốc trừ cỏ GLUFOSAT 200SL Siêu cao cấp

Thuốc trừ cỏ GLUFOSAT 200SL nổi trội với hoạt chất Glufosinate ammonium giúp diệt sạch cỏ dại, kể cả cỏ đã kháng thuốc đồng thời an toàn với đất trồng.

Thuốc trừ cỏ GLUFOSAT 200SL Siêu cao cấp (Nhãn đỏ – nước đỏ) là một trong bộ 3 dòng sản phẩm đặc sắc do công ty phân bón và thuốc BVTV Đức Thành sản xuất và phân phối, gồm:

  • Thuốc trừ cỏ dòng siêu cao cấp: GLUFOSAT 200SL Nhãn đỏ – Nước đỏ.
  • Thuốc trừ cỏ dòng cao cấp: GLUFOSAT 200SL Nhãn vàng – Nước vàng.
  • Thuốc trừ cỏ: GLUFOSAT 200SL Nhãn xanh – Nước xanh lá.

GLUFOSAT 200SL
DIỆT SẠCH CỎ DẠI – AN TOÀN ĐẤT TRỒNG

Danh mục: