Thuốc trừ cỏ CAPECO 500EC • Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành

Thuốc trừ cỏ CAPECO 500EC

Thuốc trừ cỏ CAPECO 500EC

  • CAPECO 500EC là thuốc trừ cỏ nội hấp, tác động tiền nảy mầm
  • Diệt trừ cỏ hoà bản và lá rộng hằng niên mọc từ hạt trên các ruộng: khoai mì (sắn), đậu phộng (lạc), mía, ngô.

Quy cách:

  • Chai 400ml, 450ml, 900ml
Danh mục: