Thuốc trừ cỏ GOFIT • Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành

Thuốc trừ cỏ GOFIT

Thuốc trừ cỏ GOFIT giúp phòng trừ và kiểm soát lúa cỏ, lúa nền

  • Phun càng sớm hiệu quả càng cao
  • 𝗚𝗢𝗙𝗜𝗧 𝟯𝟬𝟬𝗘𝗖 trừ các loại cỏ lá hẹp và lá rộng phổ biến trong ruộng lúa sạ, đặc biệt có hiệu quả cao đối với cỏ mật, đuôi phụng, lồng vực ( gạo ), chác, lác và lúa cỏ.

Quy cách: Chai 500ml

Danh mục: