Thuốc trừ bệnh UPPER 400SC - Lúa

Thuốc trừ bệnh UPPER 400SC – Lúa

Thuốc trừ bệnh UPPER 400SC – Lúa do công ty Đức Thành sản xuất, có tính lưu dẫn, thấm sâu vào trong cây, giúp tiêu diệt các tế bào nấm bệnh cũng như các bào tử nấm bệnh triệt để nhất

UPPER 400SC – Trên cả tuyệt vời!

  • Hạt lúa nặng, năng suất cao vượt trội.
  • Phòng trừ bệnh đạo ôn, khô vằn trên lúa
  • Đặc trị lem lép hạt
  • Giúp giữ xanh lá đòng, hạt vàng sáng bóng

QUY CÁCH:

  • Chai 240ml, 100ml
  • Gói 15ml