Thuốc trừ bệnh HEXALAZOLE 300SC - Cafe

Thuốc trừ bệnh HEXALAZOLE 300SC – Cafe

Thuốc trừ bệnh HEXALAZOLE 300SC (Nhãn Cafe) được sản xuất bởi Công ty TNHH Đức Thành. Với thành phần chính là:

  • Hexaconazole: 50g/lít
  • Tricyclazole: 250g/lít.

Giúp thuốc thấm nhanh vào cây trồng, di chuyển đến thân, cành, lá, ức chế các phản ứng sinh tổng hợp chất làm cho sợi nấm (khuẩn ty) không xâm nhập hoặc không phát triển được trong cây trồng.

QUY CÁCH:

  • Chai 480ml