Phân bón lá DT4 - Lớn Trái Mãng Cầu

Phân bón lá DT4 – Lớn Trái Mãng Cầu

Phân bón lá DT4 – Lớn Trái Mãng Cầu được sản xuất bởi Công ty TNHH Đức Thành.

THÚC TRÁI LỚN NHANH – TĂNG KÍCH CỠ TỐI ĐA

QUY CÁCH:

  • Hủ 400gr

Công ty TNHH Đức Thành bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp từ năm 1989 tại Tây Ninh. Hiện nay, Đức Thành đang hoạt động trong các lĩnh vực: sản xuất & phân phối phân bón hoá học, phân hữu cơ, thuốc BVTV. Ngoài ra, Đức Thành còn hỗ trợ bà con nông dân địa phương thông qua hình thức bao tiêu* lúa, sản xuất & phân phối gạo. Giúp nâng cao năng suất cây trồng, chất lượng & giá trị nông sản Tây Ninh.