Phân bón lá DT9 - Kali Sữa Nhật

Phân bón lá DT9 – Kali Sữa Nhật

Phân bón lá DT9 – Kali Sữa Nhật do công ty Đức Thành sản xuất.

Cung cấp dưỡng chất đa, vi lượng cần thiết cho giai đoạn sinh trưởng của cây trồng.

  • Vào gạo cực nhanh
  • Chín chắc tới cậy
  • Tăng đậu trái, năng suất cao
  • To hạt, lớn trái, nặng ký.

QUY CÁCH:

  • Chai 500ml