Phân bón lá DT8 - Dài hoa, đậu trái

Phân bón lá DT8 – Dài hoa, đậu trái

Phân bón lá DT8 – Dài hoa, đậu trái do công ty Đức Thành sản xuất.

Lưu ý: Phun khi nhú mầm hoa đến bắt đầu đậu trái

  • Cung cấp dưỡng chất đa, trung, vi lượng thiết yếu cho các thời kỳ sinh trưởng, phát triển của cây trồng.
  • Giúp cây trồng tạo nhiều mầm, ra hoa sớm, hoa nở đồng loạt, đậu trái nhiều

QUY CÁCH:

  • Chai 250ml