Phân bón lá DT8 - Kích thích sinh trưởng cây trồng

Phân bón lá DT8 – Kích thích sinh trưởng cây trồng

Phân bón lá DT8 – Kích thích sinh trưởng cây trồng được sản xuất bởi Công ty TNHH Đức Thành. Có tác dụng:

  • Bổ sung Auxin kich thích hệ rễ, thân, cành , lá, hoa, củ, quả, phát triển mạnh mẽ
  • Tạo nhiều mầm, ra hoa sớm, hoa nở đồng loạt, đậu trái nhiều.
  • Trái, hạt, củ phì to. Giữ hoa, quả bền lâu

QUY CÁCH:

  • Chai 250ml

Công ty TNHH Đức Thành bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp từ năm 1989 tại Tây Ninh. Hiện nay, Đức Thành đang hoạt động trong các lĩnh vực: sản xuất & phân phối phân bón hoá học, phân hữu cơ, thuốc BVTV. Ngoài ra, Đức Thành còn hỗ trợ bà con nông dân địa phương thông qua hình thức bao tiêu* lúa, sản xuất & phân phối gạo. Giúp nâng cao năng suất cây trồng, chất lượng & giá trị nông sản Tây Ninh.