Phân bón lá Đức Thành 9 – Siêu To Củ (DT9 – Siêu To Củ)

Phân bón lá Đức Thành 9 – Siêu To Củ (DT9 – Siêu To Củ)

Phân bón lá cao cấp Đức Thành 9 – Siêu To Củ (DT9 – Siêu To Củ) được sản xuất bởi công ty TNHH Đức Thành.

CỦ TO – CHẮC NẶNG – TĂNG CHỮ BỘT

  • Cây ra nhiều rễ, củ lớn nhanh, chắc nặng và nhiều tinh bột.
  • Hạn chế tối đa hiện tượng xơ sượng và thối củ.

QUY CÁCH:

  • Chai 500ml
Danh mục: