Phân bón lá DT6 - Siêu Kali

Phân bón lá DT6 – Siêu Kali

Phân bón lá DT6 – Siêu Kali được sản xuất bởi Công ty TNHH Đức Thành. Với các công dụng:

  • Cứng cây, chắc hạt
  • Vô gạo cực nhanh
  • Chín chắc tới cậy
  • Vàng sáng, bóng mẩy

QUY CÁCH:

  • Gói 100gr