Phân bón lá DT3 - Gồ Gai Lên Màu Đẹp Trái Mãng Cầu - 500gr (Vàng)

Phân bón lá DT3 – Gồ Gai Lên Màu Đẹp Trái Mãng Cầu – 500gr (Vàng)

Phân bón lá DT3 – Gồ Gai Lên Màu Đẹp Trái Mãng Cầu – 500gr (Vàng) do công ty Đức Thành sản xuất.

Cung cấp năng lượng cao cho thời kỳ sinh sản của Mãng cầu.

QUY CÁCH:

  • Gói 500gr