Phân bón hữu cơ Hi-tech Organic Green

Phân bón hữu cơ Hi-tech Organic Green

Phân hữu cơ Hi-Tech Organic (HTO) Green

Cây xanh thì lá cũng xanh – Cha mẹ làm đồng giữ đất cho con.

Hãy sử dụng phân hữu cơ để giữ độ phì nhiêu lâu dài cho đất!

  • Giúp ra rễ mạnh, cải tạo đất, tiết kiệm lượng phân NPK.
  • Quy cách bao 50kg.
  • Nguyên liệu ngoại nhập, sản xuất tại Việt Nam.
  • Được sản xuất bởi nhà máy Hi-tech Organic và phân phối bởi Công ty phân bón & thuốc BVTV Đức Thành