Phân bón hữu cơ Hi-tech Organic Sunny

Phân bón hữu cơ Hi-tech Organic Sunny

Phân bón hữu cơ Hi-Tech Organic (HTO) Sunny

Cây xanh thì lá cũng xanh – Cha mẹ làm đồng giữ đất cho con.

Hãy sử dụng phân hữu cơ để giữ độ phì nhiêu lâu dài cho đất!

  • Giúp cải tạo đất, bảo vệ cây trồng rễ nhiều, củ to.
  • Được sản xuất bởi nhà máy phân bón hữu cơ Hi-tech Organic và phân phối bởi Công ty phân bón & thuốc BVTV Đức Thành
  • Quy cách bao 50kg.