Phân bón hữu cơ Hi-tech Organic Gà Chất

Phân bón hữu cơ Hi-tech Organic Gà Chất

Phân bón hữu cơ Hi-Tech Organic (HTO) Gà Chất là sản phẩm phân bón hữu cơ chất lượng cao.

  • Phân bón hữu cơ HTO Gà Chất có chứa hàm lượng dinh dưỡng hữu cơ đạt tiêu chuẩn mang đến nhiều kết quả vượt trội cho vụ mùa bội thu.
  • Nguyên liệu ngoại nhập, sản xuất tại Việt Nam.