Phân bón hữu cơ Hi-tech Organic Gold • Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành

Phân bón hữu cơ Hi-tech Organic Gold

Phân hữu cơ Hi-tech Organic (HTO) Gold là sản phẩm phân bón hữu cơ sinh học được nghiên cứu và sản xuất bởi Công ty phân bón Hi-tech Organic. Phân bón hữu cơ Hi-tech Organic Gold là phân bón hữu cơ Axit Humic và các dinh dưỡng hữu cơ quan trọng khác, giúp tăng cường dinh dưỡng cho đất, tăng sức đề kháng cho cây trồng và nâng cao năng suất, chất lượng nông sản khi thu hoạch.