Phân bón hữu cơ Hi-tech Organic Tri-Mix

Phân bón hữu cơ Hi-tech Organic Tri-Mix

Phân bón hữu cơ Hi-Tech Organic (HTO) Tri-Mix 

Cây xanh thì lá cũng xanh – Cha mẹ làm đồng giữ đất cho con.

Hãy sử dụng phân bón hữu cơ để giữ độ phì nhiêu lâu dài cho đất!

  • Giúp ra rễ mạnh, cải tạo đất, tiết kiệm lượng NPK và nước tưới.
  • Được sản xuất bởi nhà máy Phân bón hữu cơ Hi-Tech Organic (HTO) thuộc công ty phân bón & thuốc BVTV Đức Thành.
  • Quy cách bao 50kg.