Phân bón hữu cơ Hi-tech Organic Super Booster

Phân bón hữu cơ Hi-tech Organic Super Booster

Phân bón hữu cơ vi sinh Hi-Tech Organic (HTO) Super Booster

Cây xanh thì lá cũng xanh – Cha mẹ làm đồng giữ đất cho con.

Hãy sử dụng phân hữu cơ để giữ độ phì nhiêu lâu dài cho đất!

  • Kích thích bộ rễ phát triển cực mạnh.
  • Tăng mật độ vi sinh vật có ích cho đất, hỗ trợ miễn nhiễm tự nhiên của cây trồng trước nấm bệnh gây hại, vi khuẩn, vi rút.
  • Giúp cải tạo đất, bổ sung cho đất một lượng lớn mùn, vi sinh vật hữu ích, các chất dinh dưỡng giúp đất tơi xốp, thoáng khí, tăng độ phì nhiêu, phân giải các độc tố trong đất.
  • Hạn chế xói mòn đất và rửa trôi các chất dinh dưỡng.
  • Nâng cao chất lượng nông sản, đảm bảo cây trồng phát triển khỏe mạnh, ổn định, tăng sức đề kháng, tăng trưởng.