Phân bón hữu cơ Hi-tech Organic Sơn Ca

Phân bón hữu cơ Hi-tech Organic Sơn Ca

Phân bón hữu cơ Hi-tech Organic (HTO) Sơn Ca

Cây xanh thì lá cũng xanh – Cha mẹ làm đồng giữ đất cho con.

Hãy sử dụng phân hữu cơ để giữ độ phì nhiêu lâu dài cho đất!

  • Giúp bổ sung chất hữu cơ và vi sinh vật cho đất.
  • Giàu khoáng chất.
  • Quy cách bao 50kg.
  • Được sản xuất bởi Nhà máy phân bón hữu cơ Hi-tech Organic và phân phối bởi Công ty TNHH Đức Thành.