Phân bón hữu cơ Hi-tech Organic Shaphia

Phân bón hữu cơ Hi-tech Organic Shaphia

Phân bón hữu cơ Hi-tech Organic (HTO) Shaphia

Cây xanh thì lá cũng xanh – Cha mẹ làm đồng giữ đất cho con.

Hãy sử dụng phân hữu cơ để giữ độ phì nhiêu lâu dài cho đất!

  • Bổ sung 08 chủng vi sinh vật, cải tạo đất, đối kháng nấm bệnh.
  • Giúp đất luôn tơi xốp và màu mỡ lâu dài.
  • Quy cách bao 50kg.
  • Được sản xuất bởi Nhà máy Phân bón hữu cơ Hi-tech Organic và được phân phối bởi Công ty Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành